Hypotheek met hypotheekberekening.com

Een huis kopen brengt verplichtingen met zich mee daar helaas niet iedereen een huis zomaar kan afrekenen. Daarom sluiten wij een hypotheek af om een woning te kopen.

Snel & makkelijk een hypotheek

Wij hebben onze processen dusdanig geoptimaliseerd dat er een snel onlineproces kan plaats vinden voor uw hypotheek aanvragen. Uiteraard staan wij u ook nog persoonlijke te woord.

Wilt u contact met ons voor een hypotheekadvies?

Wij helpen u graag verder met uw vragen.

Hypotheekberekening.com is in het leven geroepen omdat wij graag een transparant portaal wilde ontwikkelen waarbij men op haar gemak een goede hypotheek kan terug vinden die bij hem of haar past.

Elke bank heeft zijn eigen voorwaarden om een hypotheek te verstrekken. Hierbij wordt o.a. rekening gehouden met iemands inkomen en de daar tegenovergestelde uitgaven.

Als wiskunde niet jouw ding is, gaat je hoofd al behoorlijk draaien als je denkt aan een hypotheekberekeningen. Als u van plan bent de duur van uw hypotheek te verkorten en de rente die u opbouwt door middel van aanvullende hypotheeklasten te verminderen, kunt u de juiste strategie ontwikkelen door te begrijpen hoe uw rente wordt berekend.

Kredietverstrekkers gebruiken drie primaire criteria bij het vaststellen van een hypotheekrente. Het tarief van de federale fondsen wordt bepaald door de Federal Reserve en vormt doorgaans de basis voor het door de meeste financiële instellingen gebruikte prime-tarief om hun algemene rentetarief op hypotheken en andere soorten leningen en doorlopend krediet vast te stellen.

Uw voorspelde vermogen om de lening terug te betalen op basis van de kredietgeschiedenis in het verleden speelt ook een rol. Als u deuk op uw kredietrapport heeft voor gemiste of te late betalingen op eerdere leningen, verwacht dan een hogere rente op uw hypotheek te betalen dan iemand met een schoon rapport en een bewezen kredietgeschiedenis.

Kredietverstrekkers houden ook rekening met het type hypotheek bij het bepalen van uw leenrente. Hypotheken die de bank een hoger risico opleveren, zoals een hypotheek met vaste rente in plaats van een hypotheek met variabele rente, hebben doorgaans een iets hogere rente.

Afschrijving is de methode die kredietverstrekkers gebruiken om hypotheekbetalingen te berekenen. Met deze techniek kunnen geldschieters bepalen hoeveel van elk van uw betalingen zal worden toegepast op rente en hoeveel op het oorspronkelijke leensaldo. Aangezien uw leningsaldo verandert telkens als er geld wordt gebruikt voor de hoofdsom, en de rentevoet kan veranderen als u een hypotheek met variabele rente of ARM heeft, moeten geldschieters de berekening opnieuw uitvoeren na elke betaling die u doet. De enige vuistregel is dat uw totale betaling nooit verandert, tenzij u een ARM heeft, maar het bedrag dat wordt toegepast op de hoofdsom en de rente, verandert bij elke betaling.

Het berekenen van een hypotheekbetaling is een vrij ingewikkeld algoritme, maar het bepalen van uw verschuldigde rente is vrij eenvoudig. Om het rentebedrag bij uw eerste betaling te berekenen, deelt u uw rentetarief door het aantal betalingen dat u elk jaar doet en vermenigvuldigt u dat met het bedrag van de hoofdsom die u verschuldigd bent.

Als u een hypotheek van € 100.000 heeft met een rentepercentage van 6 procent en u betaalt elke maand, dan zou u 6 procent delen door 12 maanden om 0,5 procent te bedenken. Vermenigvuldig uw leningsaldo van  € 100.000 met 0,5 procent om uw opgebouwde rente voor de maand of € 500 te berekenen. Als u een vergelijkbare hypotheek heeft maar een tweewekelijks betalingsschema heeft, herhaalt u de bovenstaande berekening met 26 betalingen in plaats van 12.

Hoe negatieve afschrijving gebeurt
Bij een traditioneel afschrijvings- en betalingsschema neemt het bedrag van elke betaling die naar de hoofdsom wordt toegepast toe, terwijl het bedrag van de opgebouwde rente in de loop van de tijd afneemt. Sommige hypotheken, zoals ARM’s met uitgestelde betalingsoptie, hebben een heel ander scenario.

Hoewel de rente op dezelfde manier wordt berekend als bij elke andere hypotheek, verlaagt de kredietverstrekker een deel van de opgebouwde rente bij elke betaling. In plaats van opeisbaar te worden, wordt het uitgestelde deel geplakt op uw oorspronkelijke leensaldo, zodat uw saldo bij elke betaling meer wordt in plaats van minder, waardoor gedurende de looptijd van de lening steeds meer rente wordt gegenereerd.