Hypotheek berekenen en hypotheekrente NIBC

Hypotheek berekenen voor NIBC doe je met hypotheekberekening.com. Door het invoeren van de hoogte van uw gewenste hypotheek kan je automatisch berekenen wat dit zou betekenen voor u. De module voor deze hypotheek berekening bij NIBC is binnenkort klaar. Uiteraard kunt u al wel meer informatie opvragen voor NIBC.

Hypotheekrente NIBC

Je bent op zoek naar het laatste hypotheekrente overzicht van de NIBC? Hieronder vindt je de hypotheekrente NIBC welke dagelijks geüpdatet en bijgehouden worden.

Hypotheekgegevens actueel sinds 2022-01-19
JaarRenteProduct

Wil jij graag een hypotheek afsluiten bij de NIBC. Wij hebben veel van de vragen vast op een rij gezet. Hierboven vindt je de hypotheekrente van de NIBC terug.

Hypotheek NIBC Berekenen

Hypotheekrente van NIBC bijhouden?

Wil je graag meer informatie over een hypotheek afsluiten bij de NIBC? Wij monitoren dagelijks de hypotheekrente bij de NIBC om een goede hypotheek berekening te kunnen doen.

Administratie kosten

De kosten die wij in rekening kunnen brengen voor het afhandelen van wijzigingen in uw lening. Terugbetaling U moet uw lening tijdens of aan het einde van de looptijd terugbetalen aan NIBC Direct. Dit wordt aflossing genoemd. Aflossen uit eigen middelen U betaalt de lening uit eigen middelen terug. Bijvoorbeeld met uw spaargeld, een schenking, of een erfenis.

Interest-only hypotheek

Een hypotheekvorm waarbij u elke maand alleen rente betaalt over de lening. U betaalt aflossing tijdens de looptijd. U moet de lening in één keer aflossen aan het einde van de lening.

 

Annuïteit hypotheek

Een hypotheekvorm waarbij u elke maand hetzelfde bedrag betaalt. In het begin betaalt u een lager bedrag om uw lening terug te betalen en een hoger bedrag aan rente. Later betaalt u een hoger bedrag om uw lening terug te betalen en een lager bedrag aan rente. Uw lening is aan het einde van de looptijd terugbetaald.

Bouwfonds

rekening Een bouwfondsrekening is een rekening waarop wij (een deel van) het geld van uw
lening. U kunt de rekeningen voor de bouw of verbouw van uw huis betalen met het
geld op deze rekening. 

Eindofferte

 De hypotheekofferte is de hypotheekofferte die schriftelijk is of zal worden verstrekt door of namens NIBC Direct waarin NIBC Direct een bindend aanbod doet tot het verstrekken van een hypothecaire geldlening onder de in de eindofferte opgenomen voorwaarden en de algemene
voorwaarden. Hypothecaire lening Een lening is een hypothecaire lening wanneer uw huis als onderpand dient voor de lening. 

Daartoe

daartoe is of wordt een hypothecair zekerheidsrecht gevestigd ten behoeve van NIBC Direct. Deze regeling wordt door een notaris vastgelegd in een hypotheekakte. Vanaf dat moment kunnen wij het “recht van hypotheek” uitoefenen als u niet aan uw verplichtingen niet nakomt.

Hypotheekakte 

De hypotheekakte is een overeenkomst die wij met u sluiten. Hierin staan onder andere,
staan de afspraken die wij met u maken over uw lening, het hypotheekrecht en het onderpand. U ondertekent de hypotheekakte bij de notaris.

Lineair hypotheek

Een hypotheek waarbij u elke maand een vast bedrag betaalt om uw lening af te lossen. U betaalt een lager bedrag aan rente omdat de lening lager wordt. Uw maandelijkse bedrag daalt voortdurend. Uw lening is aan het einde van de looptijd afgelost. Looptijd De looptijd van de lening geeft de duur van uw lening aan. De looptijd kan verschillen per lening

leningdeel. 

Aan het einde van de looptijd moet u het leningdeel volledig hebben afgelost. Marktwaarde De marktwaarde is de waarde bij vrije verkoop van uw huis en kunt u vinden in het taxatierapport.

 Als er geen taxatierapport is in geval van een nieuwbouwwoning, berekenen wij de marktwaarde op basis van de koop-/aanneemsom, het renteverlies tijdens de bouw en het meerwerk. De marktwaarde van uw woning kunt u ook terug te vinden in de eindofferte.

Nationaal Hypotheek Garantie (NHG)

NHG [Waarborgfonds Eigen Woningen] geeft u en ons meer zekerheid. Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen staat onder bepaalde voorwaarden garant voor de lening. U betaalt hiervoor eenmalig een bedrag aan de Stichting. U betaalt (vaak) een lagere rente in ruil hiervoor. 

Onderpand Wij vragen onderpand voor de lening. Dit onderpand is altijd het huis dat u koopt of al bezit. Het huis dat u gebruikt voor uw eigen bewoning. U geeft NIBC Direct een eerste

hypotheekrecht op het onderpand. Het onderpand staat precies omschreven in de hypotheek akte.

Rentevoet voorstel

Het hypotheekrentevoorstel is een informatief aanbod dat door of namens NIBC Direct schriftelijk voor de hoogte van het rentepercentage dat zal gelden voor de hypothecaire geldlening aangevraagde hypothecaire geldlening gedurende de genoemde periode, indien de hypothecaire geldlening kan worden verstrekt.

Vaste rente periode

De rentevastperiode is de periode gedurende welke de rente gelijk blijft. De rentevaste periode kan per leningonderdeel verschillen.

Tariefklasse 

Het rentepercentage voor uw lening wordt bepaald op basis van de tariefklasse. De renteklasse, hangt onder andere af van de verhouding tussen het bedrag van uw lening en de waarde van het onderpand.

Taxatierapport 

Een taxatierapport is een rapport waarin de waarde en de staat van onderhoud van het huis waarvoor u een lening aangaat. Het taxatierapport mag alleen worden opgesteld door een erkende Taxateur. Wij moeten de Taxateur goedkeuren.

Vergoedingsvrij bedrag

Per kalenderjaar mag u maximaal 20% van de oorspronkelijke hoofdsom aflossen van elk leningdeel zonder dat u daarvoor een vergoeding betaalt.

U betaalt geen vergoeding als u de lening helemaal met eigen middelen aflost.

Zekerheid 

Wij vragen voor de lening onderpand van u, zoals een hypotheekrecht en een pandrecht. U kunt dit vinden in de hypotheekakte.

U mag het geld van de lening alleen gebruiken voor het kopen, bouwen of verbouwen van een huis of voor het aflossen van een bestaande hypothecaire lening. In bepaalde situaties mag u de lening ook gebruiken voor kosten die te maken hebben met de aankoop, bouw of verbouwing van het huis, bijvoorbeeld kosten voor het verkrijgen van een bouwvergunning. U mag het geld van de lening alleen voor andere (consumptieve) doeleinden gebruiken als u dit heeft aangevraagd en dit in de definitieve offerte is opgenomen.

De manier waarop u de lening terugbetaalt, hangt af van het type hypotheek dat u kiest. De hypotheekvorm kan per lening onderdeel verschillen. De verschillende hypotheekvormen die wij aanbieden worden
hieronder toegelicht.

Let op: de hypotheekvorm die u kiest kan gevolgen hebben voor uw hypotheekrente aftrek. U kunt alleen betaalde rente aftrekken, en geen aflossingen op uw lening. Bovendien, kan de overheid besluiten dat de hypotheekrenteaftrek wordt verlaagd of afgeschaft, en u de betaalde rente niet meer kunt aftrekken van de belasting. Wij hebben hier geen zeggenschap over. Wij verzoeken u neem contact op met uw financieel adviseur voor advies over belastingzaken

U gaat betalingsverplichtingen aan wanneer wij u een lening verstrekken. Wij eisen een zekerheidsstelling
om ervoor te zorgen dat wij het geleende geld terugkrijgen en dat u de rente en eventuele andere
kosten betaalt.

U heeft bij ons een lening aangevraagd voor de financiering of verbouwing van uw huis. Hiervoor,
sturen wij u een hypotheekrenteofferte. In dit hypotheekrenteaanbod staat het rentepercentage dat
geldt voor uw lening en de periode waarvoor het aanbod en het rentepercentage geldig zijn. Dit
hypotheekrenteaanbod is zonder verdere verplichtingen.

U ontvangt drie maanden voor het aflopen van de rentevaste periode een renteherzieningsvoorstel van ons.
van de rente vast periode. In dit voorstel vindt u de nieuwe rente voor de rente vast periode gelijk aan de vorige periode in dit voorstel. Ook ontvangt u een wijzigingsformulier. Hierop staan de verschillende
rente vast periodes staan hierop vermeld. Voor elke periode geldt een andere rentevoet.

Hier wordt beschreven hoe wij een vergoeding berekenen als u uw lening aflost of wijzigt. U moet deze vergoeding aan ons betalen. Wij berekenen niet meer dan ons renteverlies als u een vergoeding verschuldigd bent. Dit wordt het financieel nadeel genoemd. De berekening hieronder wordt ook gebruikt als u uw rentevaste periode wijzigt voordat uw huidige rentevaste periode is is verstreken. In sommige gevallen hoeft u geen kosten te betalen.