Hypotheek berekenen en hypotheekrente Rabobank

Hypotheek berekenen voor Rabobank doe je met hypotheekberekening.com. Door het invoeren van de hoogte van uw gewenste hypotheek kan je automatisch berekenen wat dit zou betekenen voor u. De module voor deze hypotheek berekening bij Rabobank is binnenkort klaar. Uiteraard kunt u al wel meer informatie opvragen voor Rabobank.

Hypotheekrente Rabobank

Je bent op zoek naar het laatste hypotheekrente overzicht van de Rabobank? Hieronder vindt je de hypotheekrente Rabobank welke dagelijks geüpdatet en bijgehouden worden.

Hypotheek rabobank

Hypotheekgegevens actueel sinds 2022-01-19

JaarRenteProduct

Hypotheek Rabobank Berekenen

Wil jij graag een hypotheek afsluiten bij de Rabobank. Wij hebben veel van de vragen vast op een rij gezet. Hierboven vindt je de hypotheekrente van de Rabobank terug.

Hypotheekrente van Rabobank bijhouden?

Wil je graag meer informatie over een hypotheek afsluiten bij de Rabobank? Wij monitoren dagelijks de hypotheekrente bij de Rabobank om een goede hypotheek berekening te kunnen doen.

Wie wil er geen lage maandelijkse hypotheekbetalingen? Bij het vergelijken van hypotheken zoekt u ongetwijfeld naar een hypotheek met een lage rente. Het is echter een goed idee om verder te kijken dan dat. Een hypotheek scoort op meer dan alleen de rente. Wist u dat Rabobankhypotheken een 5-sterrenrating krijgen van MoneyView? En dat gesprekken met onze adviseurs een 8,5 krijgen van onze klanten?

Om u te helpen bij uw beslissing hebben we de top 10 van beste punten over een Rabobankhypotheek op een rijtje gezet.

Gesigneerde hypotheekofferte is 12 maanden geldig
Een getekende hypotheekofferte voor de aankoop van een huis of een nieuwbouw is 12 maanden geldig. Dit betekent dat u zich een jaar lang geen zorgen hoeft te maken over de afspraken in de hypotheekofferte. Een offerte voor de herfinanciering van uw hypotheek is 3 maanden geldig, en 6 weken voor het verhogen van uw huidige hypotheek.

Een hypotheekofferte is niet alleen onze aanbieding aan u, maar geeft u ook de zekerheid dat u de hypotheek ook daadwerkelijk krijgt.

U verstrekt documenten voor uw overleg met de adviseur, zoals een salarisstrook, werkgeversverklaring en koopovereenkomst. Op basis van deze documenten kunnen wij u een hypotheekofferte doen die past bij uw omstandigheden. Zodra u het aanbod van ons ontvangt, kunt u er zeker van zijn dat u de woning kunt kopen.

U betaalt de rente uit uw hypotheekofferte, of zelfs een lagere rente.
Als de hypotheek binnen 3 maanden na de datum van de offerte aanvangt, betaalt u de in de offerte vermelde rente, ook al is de rente intussen gestegen. Is de rente op dat moment lager dan de rente in uw offerte, dan geldt de lagere rente. Begint de hypotheek later dan 3 maanden na de datum van de offerte, dan betaalt u de rente die op 3 maanden na de datum van de offerte geldt of de rente die in uw offerte staat vermeld, als die lager is.

U betaalt geen extra formaliseringskosten voor een overbruggingskrediet.
Als je een huis hebt gekocht en je oude huis is nog niet verkocht, dan heb je tijdelijk twee hypotheken. Als u in dit geval een overbruggingskrediet nodig heeft, hoeft u geen extra formaliseringskosten te betalen.

U betaalt geen kosten voor de tussentijdse aanpassing van uw rentepremie.
Uw geleende hypotheekbedrag wordt vergeleken met de marktwaarde van uw huis. Soms betaalt u een premie op de hypotheekrente, bijvoorbeeld als u geen Nationale Hypotheek Garantie heeft, of als u meer dan 67,5% van de marktwaarde heeft geleend. Als uw woning voldoende in waarde is gestegen en/of u voldoende heeft afgelost, kan de premie dalen. Als dit het geval is, laat het ons dan weten en we maken een tussentijdse wijziging van de rente, zonder kosten.

Elk jaar kunt u tot 20% van uw eerste hypotheek vrij van boetes betalen. In de hypotheekvoorwaarden staat welk percentage van toepassing is op uw hypotheekschuldgedeelte. Aflossingen kunnen ook fiscale gevolgen hebben. Daarom dient u zorgvuldig te controleren wat in uw situatie de meest verstandige handelswijze is.

Als u een betalingspakket bij ons heeft, komt u mogelijk in aanmerking voor een korting op uw hypotheekrente. Voorwaarden zijn dat uw inkomen op deze betaalrekening wordt gestort, dat uw hypotheekaflossingen via een machtiging van de rekening worden afgeschreven en dat een nieuwe vastrentende periode begint.

We storten het geld voor een hypotheek voor een nieuw gebouw of renovatie in een bouwfonds. Hiermee betaalt u de facturen voor de bouwwerkzaamheden. De rente die u ontvangt op de bouwstichting is even hoog als de rente die u betaalt voor de hypotheek.

Flexwerkers die minimaal een jaar bij Randstad, Tempo-Team of Yacht werken, kunnen een hypotheek aanvragen bij de Rabobank met een financieel vooruitzicht. In een financiële prognose wordt gekeken naar de vooruitzichten voor werkgelegenheid en inkomenszekerheid, in plaats van naar werkzekerheid.
Ook flexwerkers zonder financieel vooruitzicht kunnen bij ons terecht voor een hypotheek. In dat geval kijken we naar de inkomsten van de afgelopen drie kalenderjaren.

U kunt ook een hypotheek krijgen als zelfstandig ondernemer. In de meeste gevallen kijkt de bank naar de jaarrekening van de afgelopen drie jaar om de omvang van de lening te bepalen.
Bij de Rabobank kunnen zelfstandigen vaak meer lenen dan bij andere banken. Bij ons is het maximale leenbedrag gelijk aan dat van iemand die in loondienst is, dat wil zeggen tot 101% (2017) van de woningwaarde. Sommige kredietverstrekkers staan zelfstandigen toe om minder te lenen dan een particuliere klant.

De Rabobank (Nederlandse uitspraak: [ˈraːboːbɑŋk]; volledige naam: Coöperatieve Rabobank U.A.) is een Nederlandse multinationale bank- en financiële dienstverlener met hoofdzetel in Utrecht, Nederland. Zij is wereldwijd toonaangevend op het gebied van financiering van voedsel en landbouw en op duurzaamheid gericht bankieren. De groep bestaat uit 89 lokale Nederlandse Rabobanken (2019), een centrale organisatie (Rabobank Nederland) en vele gespecialiseerde internationale kantoren en dochterondernemingen. De food- en agribusiness vormen de primaire internationale focus van de Rabobank Groep.[2] De Rabobank is de op één na grootste bank van Nederland in termen van totaal vermogen.[3]

Een schandaal in 2013 leidde tot een boete van 1 miljard dollar wegens gewetenloze handelspraktijken, waaronder het wereldwijd manipuleren van LIBOR-valutakoersen. Chief Executive Piet Moerland trad als gevolg daarvan per direct af.[4]

In termen van Tier 1 kapitaal behoort de organisatie tot de 30 grootste financiële instellingen ter wereld. Per december 2014 bedragen de totale activa 681 miljard euro met een nettowinst van 1,8 miljard euro. Global Finance plaatst de Rabobank op de 25e plaats in haar overzicht van “de veiligste banken ter wereld”.[5]

Geschiedenis
De Rabobank, geworteld in de landbouw, is opgezet als een federatie van lokale kredietverenigingen, die diensten aanbieden aan de lokale markten.

Oprichting van boerenbanken
De bank is geworteld in de ideeën van Friedrich Wilhelm Raiffeisen, de grondlegger van de coöperatieve beweging van kredietverenigingen, die in 1864 de eerste boerenleenbank in Duitsland oprichtte. Als plattelandsburgemeester werd hij geconfronteerd met de schrijnende armoede van de boeren en hun gezinnen. Hij probeerde deze nood te lenigen door liefdadige hulp, maar realiseerde zich dat zelfredzaamheid op de lange termijn meer potentie had en zette daarom in 1864 zijn liefdadigheidsstichting om in een boerenleenbank. Daarbij richtte hij de Darlehnskassen-Verein op, die het spaargeld van plattelandsbewoners verzamelde en aan ondernemende boeren leningen verstrekte.[6]

Dit model vond aan het eind van de 19e eeuw veel belangstelling in Nederland. Een van de eerste volgelingen van Raiffeisen was pater Gerlacus van den Elsen, die aan de basis stond van een aantal plaatselijke boerenbanken in het zuiden van Nederland. Het model sloeg aan en werd bepleit door de geestelijkheid en de elites van het platteland. De missie van de boerenleenbanken was idealistisch, maar ze werkten altijd volgens strikte bedrijfsprincipes. Omstreden was dat een van de grondbeginselen van de coöperatieve stijl van de Rabobank was om samen te werken in het belang van “het weren van de Shylock” .[citation needed] Het coöperatieve bankmodel verzekerde een hechte band tussen geïnvesteerd kapitaal en de gemeenschap.


Een geldautomaat van de Rabobank in Nieuw-Vennep, Nederland
Vroege samenwerking
De traditionele hoofdkantoren van de bank zijn Utrecht en Eindhoven. In 1898 ontstaan twee coöperatieve bankconglomeraten:

Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank in Utrecht
Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven
Raiffeisen-Bank was een coöperatie van zes lokale banken, terwijl de Boerenleenbank een coöperatie van 22 lokale banken was. Deze twee bestonden driekwart eeuw naast elkaar, ondanks hun duidelijke overeenkomsten. De redenen hiervoor waren deels te wijten aan juridische meningsverschillen. Het belangrijkste verschil was echter van culturele aard. De Eindhovense Boerenleenbank had een uitgesproken katholieke signatuur, terwijl de Raiffeisen-Bank een protestantse achtergrond had. In het verleden onderging Nederland een proces van verzuiling, wat er in de praktijk op neerkwam dat leden van verschillende geloofsgemeenschappen en politieke stromingen in wezen naast elkaar leefden, zonder contact tussen beide. Een gevolg van deze verzuiling was dat in veel dorpen niet één maar twee plaatselijke banken waren gevestigd, één voor katholieken en één voor protestanten. Door het bankieren in gemeenschappen dat hiervan het gevolg was, konden deze banken hun risico’s beter beheersen. Toen de Nederlandse banksector begin jaren twintig door een financiële crisis werd geteisterd, bleven deze lokale banken dan ook grotendeels ongedeerd.[7] De religieuze achtergronden vonden ook hun weg naar de organisatiestructuren; de Eindhovense organisatie legde de nadruk op een sterk gecentraliseerde structuur, terwijl de Utrechtse organisatie de lokale autonomie bevorderde.

Fusie
Rond 1940 werkten de twee organisaties met elkaar samen, zij het op beperkte schaal. Drie belangrijke ontwikkelingen zorgden voor een verdere aanscherping van de banden tussen de twee:

Een toename van het aantal afdelingen, waardoor de lokale concurrentie toenam.
Een geleidelijke vervaging van de confessionele verschillen tussen de twee
Een toenemende vraag naar kapitaal in de Nederlandse industrie, die op haar beurt leidde tot een hogere concentratie in het bankbedrijf
In 1972 fuseerden de twee organisaties tot de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank, kortweg Rabobank. De organisatie koos Amsterdam als statutaire zetel vanwege de historische neutraliteit ten opzichte van de oprichtende organisaties. Van 1980 tot 2015 werd de centrale organisatie Rabobank Nederland genoemd.
Een toename van het aantal filialen, wat leidt tot meer lokale concurrentie
Een geleidelijke vervaging van de confessionele verschillen tussen de twee
Een toenemende vraag naar kapitaal in de Nederlandse industrie, die op haar beurt leidde tot een hogere concentratie in het bankbedrijf
In 1972 fuseerden de twee organisaties tot de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank, kortweg Rabobank. De organisatie koos Amsterdam als statutaire zetel vanwege de historische neutraliteit ten opzichte van de oprichtende organisaties. Van 1980 tot 2015 werd de centrale organisatie Rabobank Nederland genoemd.

Uitbreiding overzee
In 1980 breidde de Rabobank haar internationale activiteiten uit in het kader van haar missie om de wereldwijde landbouw te financieren. In 1990 werd een joint-venture opgericht in Indonesië met de lokale bank Bank Duta, RabobankDuta. Bank Duta ging vervolgens ten onder tijdens de Aziatische financiële crisis van 1998, waarna de Rabobank het aandeel van Duta overnam en uitsluitend als PT Bank Rabobank International Indonesia opereerde. In 1994 kocht zij de Primary Industry Bank of Australia (PIBA), die actief was in Australië en Nieuw-Zeeland, en hernoemde deze in 2003 tot Rabobank Australia Limited.[8] In 1997 kocht zij de in Nieuw-Zeeland gevestigde Wrightson Farmers Finance Limited en hernoemde deze in 1999 tot Rabobank Nieuw-Zeeland. Met deze aankoop werd de Rabobank een belangrijke[clarification needed] kredietverstrekker voor de plattelandssector in Nieuw-Zeeland en gebruikte dit als basis om haar kredietactiviteiten verder uit te breiden.

In 2003 kocht de Rabobank het Australische bedrijf Lend Lease Agro Business. In 2008 breidde zij haar activiteiten in Indonesië uit door de aankoop van twee retailbanken, Bank Haga en Bank Hagakita. De bank heeft kantoren in 38 landen.[9] Utrecht-America Holdings, Inc. en Rabobank N.A. opereren als dochterondernemingen van de Rabobank Groep in de Verenigde Staten. In 2019 werd bekend dat de Rabobank haar retailactiviteiten heeft verkocht aan Mechanics Bank, die klanten zal blijven bedienen onder de naam Mechanics. Rabobank zal in Noord-Amerika zaken blijven doen met betrekking tot op Food en Agriculture gebaseerde kredietverlening onder haar dochter Rabo AgriFinance.[10]

Direct bankieren
In 2002 lanceerde de Rabobank een nieuwe internetspaarbank, Rabobank.be. Een tweede internetspaarbank werd in 2005 gelanceerd in Ierland onder de naam RaboDirect, vervolgens als RaboPlus in Nieuw-Zeeland en twee jaar later in Australië. Na een kleine onderbreking werden nieuwe online banken geopend in Polen (2011) en Duitsland (2012). Door de reclamecampagnes voor het spaarbedrijf in Ierland en Nieuw-Zeeland is de bekendheid van de Rabobank in het algemeen in die landen toegenomen, waardoor niet alleen het spaarbedrijf, maar ook de kredietverlening is gegroeid. In 2010 besloot de Rabobank om in Australië en Nieuw-Zeeland dezelfde merknaam te gebruiken voor de spaarbank en verving RaboPlus in deze landen door RaboDirect. In 2014 werkte Rabobank samen met Vasco, nu OneSpan, aan een nieuw online authenticatiesysteem dat gebruikmaakt van QR-codes.[11]

Overnames
Rabobank rondde op 1 mei 2007 de overname van Mid-State Bank & Trust af, waarmee Rabo haar dienstverlening uitbreidt naar de Central Coast-regio van Californië, Verenigde Staten.[12] In 2010 nam zij ook Pacific State Bank over, waarmee zij uitbreidde naar de Central Valley van Californië.[13]

Ontwikkeling
Vanaf het begin deden de coöperatieve banken het goed. Zij slaagden erin de kerntaken van een bankorganisatie uit te voeren, namelijk het bijeenbrengen van overtollig kapitaal en kapitaaltekorten. Deze geldschieters stonden dicht bij de boeren en konden de kredietwaardigheid van individuele boeren beter inschatten dan de stadsbanken. Daardoor konden de banken lagere rentetarieven bieden. De plaatselijke banken werden door de leden van de coöperatie zelf bestuurd. Zij hielden zich aan het beginsel van onbezoldigd beheer en kozen uit hun midden het bestuur en de commissarissen. Alleen de kassier ontving een klein salaris. Dit is veranderd, maar nog aan het eind van de jaren vijftig was het plaatselijke bankkantoor niet meer dan de huiskamer van de kassier, die zijn administratieve taken meestal naast een andere reguliere baan verrichtte. Veel later, in de jaren zestig, verhuisden de meeste lokale banken naar nieuwe en moderne kantoren die hun pas ontdekte professionalisme weerspiegelden. De functie van kassier werd vervangen door een lokale bankdirecteur. Sinds 1998 is de lokale bankdirecteur een benoemde beroepsbankier en zit hij een raad van bestuur voor die uit de leden wordt gekozen.

Lokale aanwezigheid en lokale autonomie zijn altijd belangrijk geweest, maar dit heeft een concentratiegolf van de lokale banken niet tegengehouden. De belangrijkste reden hiervoor was de noodzaak om schaalvoordelen te behalen op het gebied van betalingen, transacties, verwerking, personeel en kapitaal. Ook de toenemende vraag van klanten naar gestandaardiseerde en algemeen verkrijgbare producten speelde een belangrijke rol in deze ontwikkeling. Momenteel luidt het motto:
Zo groot als nodig, zo klein als mogelijk.

Dit geldt voor de omvang van de plaatselijke bankkantoren.

Van oudsher bediende de bank vooral boeren en kleine bedrijven. Sinds de introductie van de particuliere spaarrekening in de jaren zestig groeide het aantal particuliere klanten exponentieel. Dit heeft ertoe geleid dat de Rabobank in Nederland een prominente speler is op het gebied van spaarrekeningen, betaalrekeningen en hypotheken.

In juni 2012 verlaagde ratingbureau Moody’s de rating van de Rabobank naar Aa2 (voorheen Aaa), met een negatieve outlook. Als gevolg van een nieuwe ratingmethodiek in november 2011 door ratingbureau Standard & Poor’s werd de kredietstatus twee stappen verlaagd van AAA naar AA. In november 2014 verlaagde S&P de rating van AA- naar A+, met een negatieve outlook. Ratingbureau Fitch waardeert de kredietstatus van de bank AA-, met een negatieve outlook.

Volgens de nieuwe strategie is de Rabobank van plan om uit sommige markten te stappen. In september 2014 verkocht Rabobank Bank BGZ aan BNP Paribas voor $1,39 miljard.[14]

In tegenstelling tot de meeste grootbanken was de centrale organisatie van de Rabobank oorspronkelijk een dochteronderneming van de lokale vestigingen. Nieuwe bancaire regelgeving maakte echter een nieuwe regeling noodzakelijk. Eind 2015 stemden de 106 coöperatieve banken van de Rabobank, op voordracht van een speciaal daarvoor in het leven geroepen Governance Committee, unaniem voor een fusie met Rabobank Nederland. De fusie is op 1 januari 2016 ingegaan. Hoewel de 106 Rabobanken nog steeds een grote mate van autonomie hebben, is de centrale organisatie nu het moederorgaan.

Banenreductie
In december 2015 kondigde de Rabobank aan 9.000 banen te schrappen in 2018 (3.000 banen eind 2016) en bijna een vijfde van het huidige personeelsbestand. Het beleid was om te voldoen aan het strengere Basel IV-regelboek.[15]

Organisatiestructuur

Kantoor van de Rabobank in Amsterdam
De Rabobank Groep bestaat uit een netwerk van lokale banken, Rabobank Nederland en enkele dochterorganisaties.

Voorheen vormden de lokale Rabobanken de moederorganisatie van Rabobank Nederland, hun centrale organisatie. De lokale banken werden door Rabobank Nederland gefaciliteerd om hun klanten te bedienen, en niet andersom zoals vaak het geval is bij traditionele bankorganisaties. Medewerkers van de groep spraken niet routinematig van een hoofdkantoor, maar spraken liever van Rabobank Nederland, hun dochterorganisatie. In 2016 zijn de lokale banken echter gefuseerd met Rabobank Nederland, met behoud van een grote zelfstandigheid.

Ook vóór 2016 overrulede de centrale organisatie af en toe de autonomie van de lokale bankorganisaties. In overeenstemming met de Nederlandse regelgeving op het gebied van kredietverlening en financiële dienstverlening ziet Rabobank Nederland erop toe dat de lokale banken bij de verkoop van financiële producten een vereist niveau van prudentie en professionaliteit in acht nemen. Dit is vooral van belang geworden in het licht van internationale standaarden zoals de Sarbanes-Oxley Act, Basel II en IFRS. Dit leidt tot een vrij ongewoon fenomeen in het internationale bedrijfsleven: de moederbedrijven en de veel grotere dochter zijn in wezen gedwongen naast elkaar te bestaan om goed te kunnen functioneren. Dit heeft in de loop der jaren geleid tot een zeer ambivalente relatie tussen de twee.
Ten tijde van de fusie waren er binnen Rabobank Nederland vijf managementinstrumenten:
Algemene Vergadering. Daarin waren de besturen van alle lokale banken binnen de coöperatie vertegenwoordigd.
De Centrale Kringvergadering – adviescollege, bemand door vertegenwoordigers van clusters van lokale banken.
De Hoofddirectie. Theoretisch waren zij een autonoom bestuursorgaan, maar in de praktijk moesten zij ‘ernstig rekening houden’ met wat het 4e orgaan, de Raad van Beheer, dacht over de koers van de organisatie.
Raad van Beheer – beheersraad. Een onafhankelijke adviesraad waarvan de voorzitter ook de vergaderingen van De Hoofddirectie bijwoonde.
Raad van Toezicht
In 2002 werd deze structuur vereenvoudigd. De Raad van Beheer werd opgeheven. De Hoofddirectie kreeg een integrale bevoegdheid over het bankbedrijf. Ook werd de naam gewijzigd in Raad van Bestuur. Zij hebben een extra taak ten opzichte van een traditioneel bestuur, namelijk het behartigen van de specifieke belangen van de leden (lokale banken en hun certificaathouders). De Raad van Toezicht werd omgedoopt tot districtscommissie en kreeg nu een onafhankelijke toezichthoudende rol. De voorzitter van deze raad is tevens voorzitter van de Centrale Kringvergadering. Deze laatste is het meest onderscheidende orgaan ten opzichte van andere financiële instellingen in binnen- en buitenland.