Hypotheek berekenen en hypotheekrente SNS

Hypotheek berekenen voor SNS doe je met hypotheekberekening.com. Door het invoeren van de hoogte van uw gewenste hypotheek kan je automatisch berekenen wat dit zou betekenen voor u. De module voor deze hypotheek berekening bij SNS is binnenkort klaar. Uiteraard kunt u al wel meer informatie opvragen voor SNS.

Hypotheekrente SNS

Je bent op zoek naar het laatste hypotheekrente overzicht van de SNS? Hieronder vindt je de hypotheekrente SNS welke dagelijks geüpdatet en bijgehouden worden.

Hypotheekgegevens actueel sinds 2022-01-19
JaarRenteProduct

Hypotheek SNS Berekenen

Wil jij graag een hypotheek afsluiten bij de SNS. Wij hebben veel van de vragen vast op een rij gezet. Hierboven vindt je de hypotheekrente van de SNS terug.

Hypotheekrente van SNS bijhouden?

Wil je graag meer informatie over een hypotheek afsluiten bij de SNS? Wij monitoren dagelijks de hypotheekrente bij de SNS om een goede hypotheek berekening te kunnen doen.

De beste manier om een indicatie te krijgen van hoeveel u kunt lenen, is een afspraak te maken met een hypotheekadviseur voor een voorlopige hypotheek. U zult gevraagd worden om informatie te geven over uw financiële situatie, inclusief uw inkomen en dat van uw partner als u samen een huis koopt. Daarnaast zult u waarschijnlijk een indicatieve waarde moeten opgeven van de woning die u van plan bent te kopen. Een eerste gesprek is over het algemeen gratis. Voor elk advies daarna is een hypotheekadviseur wettelijk verplicht een vergoeding te vragen.

Uw maximale hypotheek is over het algemeen drie tot vijf keer uw bruto jaarinkomen of 100% van de waarde van het onroerend goed, afhankelijk van wat het laagste is. Vanaf 2018 is de maximale hypotheek wettelijk beperkt tot 100% van de waarde van een woning. SNS stimuleert in grote lijnen niet om het maximale leenbedrag te lenen.

Voordat je een bod doet op een huis, moet je een preciezere berekening hebben van de hypotheek die je wilt, in de vorm van een gedetailleerd hypotheekadviesrapport van de bank die je hebt gekozen. Zie ‘Het proces om je hypotheek te krijgen’ voor meer details.

 

 

De meest voorkomende hypotheekvormen in Nederland zijn annuïteitenhypotheken en lineaire hypotheken. Bepalen welke het beste is voor uw specifieke omstandigheden is werk voor een specialist, dus raadpleeg uw financieel adviseur.

Annuïteitenhypotheek

Hypotheken met annuïteiten zijn de meest voorkomende hypotheekvorm in Nederland. Een annuïteitenhypotheek is een hypotheek met vaste betalingen voor de duur van de rentevaste periode. In het begin bestaan deze betalingen grotendeels uit rente, met een kleine aflossing. Naarmate de schuld afneemt, neemt ook het rentedeel van de betaling af, zodat maandelijks een groter bedrag overblijft voor de aflossing van de schuld. Als gevolg hiervan zal de schuld tegen het einde van de looptijd snel afnemen.

Lineair

Een lineaire hypotheek combineert niet-variabele maandelijkse aflossingen van de schuld met dalende maandelijkse rentebetalingen. Als gevolg hiervan heeft een lineaire hypotheek hogere initiële betalingen dan een annuïteitenhypotheek. Dit resulteert in een snellere afbouw van de schuld.

De stappen voor het verkrijgen van een hypotheek in Nederland zijn als volgt:

Wanneer u op zoek gaat naar een woning, overlegt u met een hypotheekadviseur over het bedrag dat u zult kunnen lenen. U zult bepaalde documenten moeten overleggen zodat uw adviseur een nauwkeurige berekening kan maken. Dit eerste gesprek is meestal gratis, maar vraag bij het maken van de afspraak wel naar de eventuele kosten.
Zodra u klaar bent om te gaan bieden op het huis dat u wilt, raadpleegt u uw adviseur nogmaals, kiest u een hypotheekvorm en vult u de details van uw hypotheek in. Op dat moment worden er advieskosten in rekening gebracht en ontvangt u van uw adviseur een persoonlijk hypotheekadviesrapport. Om een volledig overzicht te krijgen, kan het zijn dat u aanvullende documenten en informatie moet verstrekken.
Wanneer u met de verkoper overeenstemming bereikt over prijs en voorwaarden, tekent u een koopovereenkomst. Als het enigszins mogelijk is, moet deze overeenkomst een hypothecaire voorwaarde bevatten, een ontbindende voorwaarde die u enkele weken geeft om een hypotheekofferte te krijgen: als u er niet in slaagt de offerte te krijgen, wordt de overeenkomst ongeldig. Als u niet akkoord gaat met een dergelijke voorwaarde, bent u verplicht het huis te kopen, zelfs als niemand u het geld daarvoor wil lenen. In een verkopersmarkt, zoals de grotere steden, kunnen verkopers zich verzetten tegen het opnemen van een dergelijke ontbindende clausule. Als dit het geval is, moet u met uw financieel adviseur overleggen voordat u een bod uitbrengt. Volgens de Nederlandse wet heeft u ook het recht om binnen 3 dagen na ondertekening van de koopovereenkomst de koop zonder opgaaf van reden te ontbinden. Als u zich niet aan de koopovereenkomst houdt, moet u een boete betalen wegens niet-nakoming, meestal 10% van de overeengekomen prijs.
Vervolgens moet een onafhankelijke taxateur het huis taxeren. Het taxatierapport kan van invloed zijn op uw maximale hypotheekbedrag en uw rentepercentage.
Op basis van de taxatie kan uw bank u een hypotheekofferte doen. Zij zullen ook een formele controle van uw kredietstatus uitvoeren. Om problemen in dit stadium te voorkomen, is het erg belangrijk om eerlijk en volledig te zijn in het verstrekken van alle informatie die ze nodig hebben. Zodra u een offerte hebt ontvangen, kunt u er zeker van zijn dat de bank bereid is u het geld te lenen dat u nodig hebt om het huis te kopen.
In Nederland worden hypotheken door een notaris ingeschreven in een hypotheekregister. Meestal gebeurt dit direct nadat de notaris de eigendom van het huis van de verkoper aan u overdraagt. Als de overdrachtsakte is getekend, neemt de notaris de hypotheekakte met u door. Als u zowel de overdrachtsakte als de hypotheekakte heeft ondertekend, zijn zowel de koop als de hypotheek definitief en bent u de trotse eigenaar van een huis in Nederland!
Zoals eerder gezegd, kunt u een hypotheek regelen via een bankadviseur of een hypotheekbemiddelaar. In het verleden werden hypotheekverstrekkers vaak bekritiseerd omdat ze producten met de hoogste provisies verkochten in plaats van producten die het beste waren voor hun klanten. Tegenwoordig mogen hypotheekverstrekkers geen provisies meer betalen aan makelaars. In plaats daarvan betaalt u een vaste vergoeding voor het hypotheekadvies. Deze vergoedingen kunnen variëren, dus het loont om goed rond te kijken.

Extra aflossen

Misschien heeft u spaargeld dat u wilt gebruiken om een deel van uw hypotheek af te lossen, bovenop uw reguliere betalingsschema. Dit is over het algemeen mogelijk binnen bepaalde grenzen. De meeste banken beperken extra aflossingen tot 10% van de totale lening per jaar. Sommige aanbieders hanteren een limiet van 20% per jaar. Als u in één jaar meer terugbetaalt, kunt u extra kosten krijgen.

De meeste banken hebben aanvullende regels over wanneer, hoe en hoeveel u mag terugbetalen:

Sommige banken staan extra maandelijkse betalingen toe, terwijl u bij andere banken maar één betaling per jaar mag doen
Er kan ook een minimum betalingsbedrag zijn
Er zijn echter verschillende punten in uw hypotheeklooptijd waarop u een deel van uw hypotheek mag aflossen zonder extra kosten. Deze punten worden hieronder beschreven:

Volledig aflossen

Als u uw huis verkoopt of herfinanciert, lost u de schuld die nog in uw hypotheek zit in één keer af. Dit brengt extra kosten met zich mee voor uw geldverstrekker. Als u uw hypotheek herfinanciert (d.w.z. uw oorspronkelijke hypotheek aflost met een andere, goedkopere, hypotheek. Zie hieronder voor meer informatie hierover) zult u deze extra kosten moeten betalen. Als u uw woning verkoopt, hoeft u over het algemeen geen extra kosten te betalen. Uw geldverstrekker kan echter wel administratiekosten in rekening brengen voor de afhandeling van het voortijdige einde van uw hypotheek. Ook zullen er notariskosten in rekening worden gebracht voor het uitschrijven van de hypotheek bij het Kadaster.

Over het algemeen zijn er geen extra kosten verbonden aan het volledig aflossen van uw hypotheek op de volgende momenten:

Aan het einde van uw rentevaste periode
Als u een hypotheek met variabele rente heeft
Bij het overlijden van één van de hypotheekhouders
Als u overstapt naar een hogere rente bij dezelfde bank
De exacte voorwaarden voor het aflossen van uw hypotheek verschillen van bank tot bank, dus raadpleeg eerst een hypotheekadviseur voordat u beslist hoe u dit gaat aanpakken.

In tegenstelling tot banken in buurlanden België en Duitsland vragen banken in Nederland van oudsher geen waarborgsom. Aangezien de kosten in verband met de overdracht van een onroerend goed in Nederland echter traditioneel door de koper worden betaald (dit wordt “kosten koper” of “k.k.” genoemd), bedraagt het totaal van koopprijs en aankoopkosten vaak meer dan 100% van de waarde van het onroerend goed. Onder de nieuwe wet kunt u dit niet financieren met uw hypotheek en moet u deze kosten dus out-of-pocket betalen.

De meeste banken voegen een renteverhoging toe aan hypotheken die een bepaald percentage van de waarde van het onroerend goed overschrijden (meestal 60%). Dus als u spaargeld hebt dat u kunt gebruiken voor de aankoop van uw huis, kan dit uw rente verlagen. Uw financieel adviseur kan het gunstigste scenario voor u berekenen.

Zodra u hebt gekozen voor een hypotheekvorm, moet u kiezen tussen een vaste of variabele rentevoet. Een variabele rente schommelt naar gelang de actuele rente van uw hypotheekverstrekker. Een vaste rente blijft gedurende een bepaalde periode gelijk.

Hoewel variabele rentetarieven lager kunnen zijn dan tarieven op hypotheken met een langere vaste renteperiode, brengen zij een risico met zich mee. Wanneer de rente daalt, is een variabele rente gunstig, omdat uw maandelijkse betalingen onmiddellijk zullen dalen. Wanneer de rente stijgt, zullen uw betalingsverplichtingen echter ook stijgen. Om dit risico te beheersen, kiezen veel huiseigenaren voor een vaste renteperiode van meerdere jaren. Hoewel de rente voor deze hypotheken over het algemeen hoger is, bieden ze de zekerheid van vaste maandlasten. Als u echter bereid en in staat bent om te gaan met een mogelijke stijging van uw maandelijkse betalingen, kan een hypotheek met variabele rente een lagere rente hebben. Als de rente sterk daalt, kunnen huiseigenaren met een lange rentevaste periode daar ook van profiteren door hun hypotheek te herfinancieren. Zie ‘Uw hypotheek oversluiten of overstappen naar een andere geldverstrekker’.

Al met al kunnen de extra kosten en belastingen voor het kopen van een huis oplopen tot wel 6% van de aankoopprijs. De volgende lijst is niet volledig, maar dient als leidraad:

Kosten voor hypotheekadvies
Verwerkingskosten hypotheek
Notariskosten
Kosten voor het Kadaster
Kosten van taxatie
Kosten voor het aanvragen van nationale hypotheekgarantie (NHG)
Kosten en vergoedingen voor vervroegde aflossing van vorige hypotheek
Honorarium makelaar
2% overdrachtsbelasting
Kosten van tolk of vertaling van documenten

Hypotheekverstrekkers kunnen verschillen in de eisen die zij stellen aan expats als hypotheekhouders. Het is raadzaam voor expats om te informeren naar eventuele speciale vereisten. De vereisten verschillen ook naargelang u al dan niet een EU-burger bent.

EU-burgers

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor niet-Nederlandse EU-burgers. Zoals gezegd verschillen deze per bank, dus deze lijst is slechts een indicatie van de mogelijke voorwaarden van uw bank:

U heeft een bepaalde periode in Nederland gewerkt (meestal 6 maanden)
U heeft een verblijfsvergunning
Uw proeftijd als werknemer is voltooid
U bent in vaste dienst of uw werkgever heeft een verklaring ondertekend waarin staat dat hij uw tijdelijke contract wil verlengen
U koopt de woning om als hoofdverblijfplaats te dienen
Sommige banken kunnen ook het percentage van de waarde van het onroerend goed dat zij bereid zijn te financieren beperken en/of een aanbetaling eisen.

Niet-EU-burgers

Niet-EU-burgers zijn meestal onderworpen aan dezelfde voorwaarden als EU-burgers, maar kunnen worden geconfronteerd met een strengere controle door hun hypotheekverstrekker. Als u geen EU-burger bent, kunt u ook worden gevraagd om aan te tonen dat uw verblijfsvergunning kan worden verlengd.

SNS verstrekt geen hypotheken aan mensen met een inkomen in andere valuta dan euro. SNS verstrekt ook geen hypotheken aan klanten met een woonplaats buiten de eurozone.