Let op! Geld lenen kost geld

Hypotheek berekenen SNS Bank

Hypotheek berekenen voor SNS Bank doe je met hypotheekberekening.com. Door het invoeren van de hoogte van uw gewenste hypotheek kan je automatisch berekenen wat dit zou betekenen voor u. De module voor deze hypotheek berekening bij SNS Bank is binnenkort klaar. Uiteraard kunt u al wel meer informatie opvragen voor SNS Bank.

Hypotheekgegevens actueel sinds 2021-03-03
JaarRenteProduct
variable1.55%Hypotheek Offerte aanvragen
1 jaar1.55%Hypotheek Offerte aanvragen
2 jaar0%Hypotheek Offerte aanvragen
3 jaar1.6%Hypotheek Offerte aanvragen
5 jaar1.75%Hypotheek Offerte aanvragen
7 jaar0%Hypotheek Offerte aanvragen
10 jaar1.87%Hypotheek Offerte aanvragen
15 jaar2.51%Hypotheek Offerte aanvragen
20 jaar2.58%Hypotheek Offerte aanvragen
25 jaar0%Hypotheek Offerte aanvragen
30 jaar0%Hypotheek Offerte aanvragen
variable1.55%Hypotheek (incl. Korting) Offerte aanvragen
1 jaar1.3%Hypotheek (incl. Korting) Offerte aanvragen
2 jaar0%Hypotheek (incl. Korting) Offerte aanvragen
3 jaar1.35%Hypotheek (incl. Korting) Offerte aanvragen
5 jaar1.5%Hypotheek (incl. Korting) Offerte aanvragen
7 jaar0%Hypotheek (incl. Korting) Offerte aanvragen
10 jaar1.62%Hypotheek (incl. Korting) Offerte aanvragen
15 jaar2.26%Hypotheek (incl. Korting) Offerte aanvragen
20 jaar2.33%Hypotheek (incl. Korting) Offerte aanvragen
25 jaar0%Hypotheek (incl. Korting) Offerte aanvragen
30 jaar0%Hypotheek (incl. Korting) Offerte aanvragen
Laat overige 12 zien

Sns hypotheek berekenen Nederland

Het kopen van een huis in Nederland kan een verwarrend proces zijn, zeker als je geen Nederlands leest. Het beleid en de fiscale regels van banken zijn nogal ingewikkeld en het is niet eenvoudig om goede Engelstalige informatie te vinden over het verkrijgen van een hypotheek in Nederland.
Deze pagina schetst enkele belangrijke aspecten van hypotheken in Nederland. Het is ons doel om een leidraad te bieden voor de regels, voorschriften en eigenaardigheden die u kunt tegenkomen bij het financieren van een woning in Nederland. Hoewel we ons uiterste best hebben gedaan om recente en juiste informatie te verzamelen, kunnen we niet doen alsof we volledig zijn. U dient altijd een financieel adviseur te raadplegen om een inschatting te krijgen van uw eigen specifieke situatie voordat u ingrijpende financiële beslissingen neemt.

Uitzoeken hoeveel u kunt lenen

De beste manier om een indicatie te krijgen van hoeveel u kunt lenen is een voorlopige hypotheekafspraak met een hypotheekadviseur. U wordt gevraagd om wat informatie te geven over uw financiële situatie, inclusief uw inkomen en dat van uw partner als u samen een huis koopt. Daarnaast zult u waarschijnlijk een indicatieve waarde moeten opgeven van de woning die u van plan bent te kopen. Een eerste consult is over het algemeen gratis. Voor elk advies daarbuiten is een hypotheekadviseur wettelijk verplicht om kosten in rekening te brengen.

Uw maximale hypotheek is over het algemeen drie tot vijf keer uw bruto jaarinkomen of 100% van de waarde van de woning, afhankelijk van welke het laagst is. Vanaf 2018 is de maximale hypotheek wettelijk beperkt tot 100% van de waarde van een woning. Over het algemeen moedigt SNS het lenen van het maximale leenbedrag niet aan.

Voordat u een bod doet op een huis, moet u een nauwkeurigere berekening van de gewenste hypotheek hebben, in de vorm van een gedetailleerd hypotheekadviesrapport van de door u geselecteerde bank. Zie ‘Het proces van het verkrijgen van uw hypotheek’ voor meer details.

Borg

In tegenstelling tot de banken in de buurlanden België en Duitsland eisten de banken in Nederland traditioneel geen storting. Aangezien de kosten voor de overdracht van een onroerend goed echter traditioneel door de koper in Nederland worden betaald (dit wordt ‘kosten koper’ of ‘k.k.’ genoemd), is het totaal van de koopprijs en de aankoopkosten vaak hoger dan 100% van de waarde van het onroerend goed. Onder de nieuwe wet kunt u dit niet financieren met uw hypotheek en bent u dus verplicht om deze kosten out-of-pocket te betalen.

De meeste banken voegen een rentetoeslag toe aan hypotheken die een bepaald percentage van de waarde van het onroerend goed overschrijden (meestal 60%). Dus als u spaargeld heeft dat u kunt gebruiken voor de aankoop van uw woning, kan dit uw rentepercentage verlagen. Uw financieel adviseur kan voor u het meest gunstige scenario berekenen.

Soorten hypotheken

De meest voorkomende hypotheekvormen in Nederland zijn lijfrentehypotheken en lineaire hypotheken. Het bepalen wat het beste is voor uw specifieke omstandigheden is een taak voor een specialist, dus raadpleeg uw financieel adviseur.

Lijfrente

Hypotheken met lijfrente-uitkeringen zijn de meest voorkomende vorm van hypotheek in Nederland. Een lijfrentehypotheek is een hypotheek met vaste betalingen voor de duur van de rentevaste periode. In het begin bestaan deze betalingen grotendeels uit rente, met een kleine aflossing. Naarmate de schuld afneemt, neemt ook het rentegedeelte van de betaling af, waardoor er een groter maandelijks bedrag overblijft voor de aflossing van de schuld. Hierdoor zal de schuld tegen het einde van de looptijd snel afnemen.

Lineair

Een lineaire hypotheek combineert niet-variabele maandelijkse aflossingen van de schuld met afnemende maandelijkse rentebetalingen Als gevolg daarvan heeft een lineaire hypotheek hogere initiële betalingen dan een annuïteitenhypotheek. Dit resulteert in een snellere afbouw van de schuld.

Vaste of variabele rente

Als u eenmaal hebt gekozen voor een hypotheektype, moet u kiezen tussen vaste of variabele rentevoeten. Een variabele rente zal fluctueren in overeenstemming met het huidige tarief van uw hypotheekverstrekker. Een vaste rente blijft gedurende een bepaalde periode gelijk.

Hoewel de variabele rente lager kan zijn dan de rente op een hypotheek met een langere vaste renteperiode, brengt dit een risico met zich mee. Wanneer de tarieven dalen, zijn de variabele tarieven gunstig, omdat uw maandelijkse betalingen direct dalen. Wanneer de tarieven stijgen, gaan uw betalingsverplichtingen echter ook omhoog. Om dit risico te beheersen, kiezen veel huiseigenaren voor een vaste renteperiode van enkele jaren. Hoewel de rentetarieven voor deze hypotheken over het algemeen hoger zijn, bieden ze de zekerheid van vaste maandelijkse kosten. Als u echter bereid en in staat bent om een eventuele verhoging van uw maandelijkse betalingen op te vangen, kan een hypotheek met variabele rente een lagere rente hebben. Als de rente sterk daalt, kunnen huiseigenaren met een lange vaste rente ook profiteren van een herfinanciering van hun hypotheek. Zie ‘Herfinanciering van uw hypotheek of overstappen naar een andere kredietverstrekker’.

Het proces van het verkrijgen van uw hypotheek
De stappen naar het verkrijgen van een hypotheek in Nederland zijn als volgt:

Wanneer u op zoek gaat naar een woning, raadpleegt u een hypotheekadviseur over het bedrag dat u kunt lenen. U bent verplicht om bepaalde documenten te overleggen, zodat uw adviseur een nauwkeurige berekening kan maken. Dit eerste consult is meestal gratis, maar vraag wel naar de eventuele kosten bij het maken van de afspraak.
Als u klaar bent om te beginnen met het bieden op de woning die u wilt, raadpleegt u nogmaals uw adviseur, kiest u een hypotheektype en vult u de gegevens van uw hypotheek in. Op dat moment betaalt u advieskosten en krijgt u van uw adviseur een persoonlijk hypotheekadviesrapport. Om een uitgebreid overzicht te hebben, kan het zijn dat u aanvullende documenten en informatie moet verstrekken.
Wanneer u met de verkoper een prijs en voorwaarden overeenkomt, tekent u een koopovereenkomst (koopcontract). Indien mogelijk bevat deze overeenkomst een hypotheekvoorwaarde, een ontbindende voorwaarde die u enkele weken de tijd geeft om een hypotheekofferte te krijgen: als u het aanbod niet krijgt, vervalt het contract. Als u het niet eens bent met zo’n voorwaarde, bent u verplicht het huis te kopen, ook al zal niemand u daarvoor het geld lenen. Op de markt van een verkoper, zoals de grotere steden, kunnen verkopers zich verzetten tegen het opnemen van zo’n ontbindende voorwaarde. Als dit het geval is, moet u met uw financieel adviseur overleggen voordat u een bod uitbrengt. Naar Nederlands recht heeft u ook het recht om de verkoop zonder opgaaf van reden binnen 3 dagen na ondertekening van uw koopovereenkomst te herroepen. Bij niet-naleving van de koopovereenkomst bent u een boete verschuldigd, doorgaans 10% van de overeengekomen prijs.
Vervolgens moet een onafhankelijke taxateur de woning beoordelen. Het taxatierapport kan invloed hebben op uw maximale hypotheekbedrag en uw rentepercentage.

Op basis van de taxatie kan uw bank u een hypotheekofferte geven. Ook voeren zij een formele controle uit op uw kredietstatus. Om problemen in dit stadium te voorkomen, is het zeer belangrijk om eerlijk en volledig te zijn in het verstrekken van de informatie die zij nodig hebben. Zodra u uw bod krijgt, kunt u er zeker van zijn dat de bank bereid is om u het geld te lenen dat u nodig heeft om het huis te kopen.
In Nederland worden hypotheken in een hypotheekregister geregistreerd door een notaris. Meestal gebeurt dit direct nadat de notaris de eigendom van het huis van de verkoper aan u heeft overgedragen. Bij de ondertekening van de overdrachtsakte neemt de notaris de hypotheekakte met u door. Zodra u zowel de overdrachtsakte als de hypotheekakte heeft ondertekend, zijn zowel de verkoop als de hypotheek definitief en bent u de trotse eigenaar van een huis in Nederland!

Zoals eerder vermeld, kunt u een hypotheek regelen via een bankadviseur of een hypotheekmakelaar. In het verleden werden hypotheekmakelaars vaak bekritiseerd voor het verkopen van producten met de hoogste commissies in plaats van producten die het beste waren voor hun klanten. Tegenwoordig mogen hypotheekverstrekkers geen provisies meer betalen aan makelaars. In plaats daarvan betaalt u een vaste vergoeding voor het hypotheekadvies. Deze kosten kunnen variëren, dus het loont de moeite om te winkelen.

Extra kosten en vergoedingen

Al met al kunnen de extra kosten en belastingen voor het kopen van een huis oplopen tot wel 6% van de aankoopprijs. De volgende lijst is misschien niet volledig, maar dient als richtlijn:

Hypotheekadvieskosten

Kosten voor de verwerking van de hypotheek
Notariskosten
Tarieven voor het Kadaster
Kosten van de beoordeling
Kosten voor het aanvragen van een nationale hypotheekgarantie (NHG)
Kosten en vergoedingen voor vervroegde aflossing van eerdere hypotheken
Makelaarscommissie
2% overdrachtsbelasting
Kosten van de tolk of vertaling van documenten
Vereiste verzekering
Levensverzekering

De meeste hypotheekverstrekkers eisen dat u – en uw echtgenoot, als u samen een huis koopt – een soort van levensverzekering heeft. De eisen verschillen van kredietverstrekker tot kredietverstrekker. Over het algemeen hoeft de verzekering niet de gehele hypotheek te dekken. Als u al een levensverzekering heeft, kunt u dus al voldoende gedekt zijn.

Woningrisicoverzekering

In Nederland is de gevarenverzekering die de schade aan uw huis dekt (opstalverzekering) over het algemeen apart geregeld van de verzekering die de inboedel van uw huis dekt (inboedelverzekering). Hoewel u waarschijnlijk beide nodig zult hebben, is de opstalverzekering de enige die hypotheekverstrekkers nodig hebben, omdat deze dient om hun investering te beschermen.

Het nationale hypotheekgarantiesysteem (NHG)
De Nederlandse overheid staat garant voor de aflossing van kleinere hypotheken. Dit systeem heet Nationale Hypotheek Garantie (NHG), oftewel nationale hypotheekgarantie. Mocht u niet in staat zijn om uw lening af te lossen, dan zorgt de NHG voor de aflossing als aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. NHG-hypotheken moeten onder een bepaalde drempel liggen (het exacte bedrag wordt jaarlijks opnieuw beoordeeld) en moeten aan verschillende andere voorwaarden voldoen. NHG-hypotheken houden beperkte risico’s in voor de kredietverstrekker, waardoor de rente tot 0,7% lager zal zijn.

Het inschrijvingsgeld voor een hypotheekgarantie bedraagt 0,9% van het geleende bedrag, te betalen aan uw hypotheekverstrekker op de dag dat uw notaris uw hypotheek afsluit.

Aflossen van uw hypotheek: pas op voor extra kosten
Het doen van extra betalingen

Mogelijk heeft u wat spaargeld dat u wilt gebruiken om een deel van uw hypotheek af te lossen, bovenop uw reguliere betalingsschema. Dit is over het algemeen binnen bepaalde grenzen mogelijk. De meeste banken beperken de extra aflossingen tot 10% van de totale lening per jaar. Sommige aanbieders hebben een jaarlijkse limiet van 20% per jaar. Als u meer dan dat in één jaar aflost, kunt u extra kosten maken.

De meeste banken hebben extra regels over wanneer, hoe en hoeveel u kunt aflossen:

Sommige banken staan extra maandelijkse betalingen toe, terwijl andere banken slechts één betaling per jaar toestaan.
Er kan ook een minimumbedrag worden betaald
Er zijn echter een aantal punten in uw hypotheekduur waarop u een deel van uw hypotheek mag aflossen zonder extra kosten. Deze punten worden hieronder beschreven:

Volledig terugbetalen

Als u uw huis verkoopt of herfinanciert, betaalt u de schuld die nog in uw hypotheek zit in één keer terug. Dit brengt extra kosten met zich mee voor uw kredietverstrekker. Als u uw hypotheek herfinanciert (d.w.z. uw oorspronkelijke hypotheek aflost met een andere, goedkopere, hypotheek. Zie hieronder voor meer informatie hierover) zult u deze extra kosten moeten betalen. Als u uw woning verkoopt, hoeft u over het algemeen geen extra kosten te betalen. Uw kredietverstrekker kan echter wel administratieve kosten in rekening brengen voor de afhandeling van het voortijdige einde van uw hypotheek. Ook worden er notariskosten in rekening gebracht voor het verwijderen van de hypotheek uit het Kadaster.

Over het algemeen zijn er geen extra kosten voor het volledig aflossen van uw hypotheek op de volgende momenten:

Aan het einde van uw vaste renteperiode
Als u een hypotheek met variabele rente heeft
Bij het overlijden van een van de hypotheekhouders
Als u overschakelt naar een hogere rente bij dezelfde bank
De exacte voorwaarden voor het aflossen van uw hypotheek verschillen van bank tot bank, dus zorg ervoor dat u een hypotheekadviseur raadpleegt voordat u beslist hoe u dit gaat doen.

Herfinanciering van uw hypotheek of het afsluiten van een vervangende hypotheek bij een andere kredietverstrekker
Als u een vastrentende hypotheek heeft en de rentevoeten dalen, kan het rendabel zijn om uw bestaande hypotheek af te lossen door een nieuwe af te sluiten. Dit wordt herfinanciering van de hypotheek genoemd. U kunt uw hypotheek herfinancieren via dezelfde kredietverstrekker of via een andere. De kosten en procedures kunnen voor deze twee scenario’s verschillen.

Omdat uw hypotheekcontract dan voor het einde van de looptijd afloopt, kunnen er extra kosten ontstaan (zie ‘Aflossen van uw hypotheek: pas op voor extra kosten’). Ook als u een vervangende hypotheek afsluit via uw bestaande hypotheekverstrekker, kunnen er extra kosten zijn tot 3 keer uw jaarlijkse rentekosten, evenals verwerkingskosten.

Als u overstapt naar een andere hypotheekverstrekker moet uw nieuwe hypotheek worden aangemeld bij een notaris, waarvoor u extra kosten moet betalen. Met al deze kosten moet u rekening houden als u overweegt uw hypotheek te herfinancieren om te bepalen of het renteverschil de extra kosten compenseert. Het is daarom verstandig om u goed te informeren voordat u besluit om uw hypotheek te herfinancieren.

Sommige banken, zoals SNS, bieden een ‘hypotheekonderhoudsprogramma’ aan met een jaarlijkse evaluatie van uw hypotheek. Deze evaluatie kan betrekking hebben op verschillende aspecten en de mogelijke voordelen van herfinanciering van uw hypotheek.

Speciale eisen en wetten voor expats
Hypotheekverstrekkers kunnen verschillen in de eisen die zij stellen aan het accepteren van expats als hypotheekhouder. Het is raadzaam voor expats om te informeren naar eventuele speciale eisen. De eisen verschillen ook op basis van het feit of u al dan niet een EU-burger bent.

EU-burgers

In het algemeen gelden de volgende voorwaarden voor niet-Nederlandse EU-burgers. Zoals eerder vermeld, verschillen deze van bank tot bank, zodat deze lijst slechts een indicatie is van de mogelijke voorwaarden van uw bank:

U heeft in Nederland gewerkt voor een bepaalde periode (meestal 6 maanden)
Je hebt een verblijfsvergunning
De proefperiode voor uw werknemer is afgerond
U bent ofwel een vaste werknemer ofwel uw werkgever heeft een verklaring ondertekend waarin de intentie wordt uitgesproken om uw tijdelijk contract te verlengen.
U koopt de woning om als hoofdverblijfplaats te dienen
Sommige banken kunnen ook het percentage van de vastgoedwaarde dat zij bereid zijn te financieren beperken en/of een waarborgsom vragen.

Niet-EU-burgers

Voor niet-EU-burgers gelden doorgaans dezelfde voorwaarden als voor EU-burgers, maar zij kunnen door hun hypotheekverstrekker strenger worden gecontroleerd. Als u een niet-EU-burger bent, kan u ook worden gevraagd om te bewijzen dat uw verblijfsvergunning in aanmerking komt voor verlenging.

SNS verstrekt geen hypotheken aan iemand met een inkomen in andere valuta dan de euro. Daarnaast verzorgt SNS geen hypotheekklanten die een verblijfplaats hebben buiten de eurozone.

Belastingvermindering voor hypotheken

De hypotheekrente is in Nederland onder bepaalde omstandigheden fiscaal aftrekbaar. Dit geldt alleen als u in Nederland woont en werkt. Heeft u een woning in een ander land, of genereert u een deel van uw inkomen buiten Nederland, dan kunnen er andere regels gelden.

De hypotheekrenteaftrek is van grote invloed op het bedrag dat u voor een Nederlandse hypotheek leent, omdat het de netto maandlasten van uw hypotheek met meer dan een derde kan verminderen. Recente wijzigingen in de wetgeving hebben echter een beperkte hypotheekaftrek opgeleverd. Nederlanders kunnen de betaalde rente op een hypotheeklening onder de volgende voorwaarden van hun inkomen voor belasting aftrekken:

De totale hypotheeklening wordt volledig besteed aan het kopen, verbeteren of onderhouden van de woning die uw hoofdverblijf is.
Om de aflossing van hypotheken te stimuleren is de periode van fiscale aftrekbaarheid beperkt tot 30 jaar. Zo is de rente die u betaalt op een in 2016 afgesloten hypotheek slechts tot 2046 fiscaal aftrekbaar.
Als u uw woning met winst verkoopt en binnen de komende drie jaar een nieuw huis koopt, moet u het kapitaal dat u met de verkoop heeft verdiend, gebruiken voor de aankoop van deze nieuwe woning.
U moet uw lening (ten minste) in annuïteiten terugbetalen binnen 360 maanden (30 jaar). Dit moet specifiek worden afgesproken in de hypotheek en de Belastingdienst controleert de betalingen jaarlijks bij het invullen van uw belastingaangiftes. Een strikter betalingsregime, zoals lineaire aflossing, is ook toegestaan.
Daarnaast zijn er maatregelen genomen om de belastingverlaging geleidelijk te verlagen. In het Nederlandse progressieve belastingstelsel profiteren mensen met een hoger inkomen meer van hypotheekaftrek dan mensen met een lager inkomen. In 2014 is de Nederlandse overheid begonnen met het verlagen van het tarief waartegen de rente in de hoogste belastingschijf kan worden afgetrokken met 0,5% per jaar. Vanaf 1 januari 2017 kunnen hypotheekhouders in de hoogste belastingschijf de hypotheekrentekosten tegen een tarief van 50% aftrekken van hun belastbaar inkomen. In 2042 wordt dit teruggebracht tot 38%.

Omdat er de laatste tijd veel politieke discussie is geweest, en waarschijnlijk ook zal blijven, over hypotheekrenteaftrek, dient u altijd een financieel adviseur te raadplegen over de laatste wijzigingen in het beleid voordat u zich vastlegt op een hypotheek.

Aftrekbare kosten
Sommige kosten voor de aankoop van een huis zijn ook fiscaal aftrekbaar, zoals:

Hypotheekadvieskosten
Kosten voor de verwerking van de hypotheek
Notariskosten voor hypothecaire inschrijving
Kosten van de beoordeling
Kosten voor het aanvragen van een nationale hypotheekgarantie (NHG)
Kosten en vergoedingen voor vervroegde aflossing van een eerdere hypotheek